Публикация

Здравната каса започна договарянето за годината

Здравната каса започва да приема заявления и документи за сключване на нови договори с изпълнители на първична, дентална и болнична помощ във Варна.


Новите условия за медицинска дейност бяха обнародвани в брой 3 на „Държавен вестник” и са в сила от 1 януари т. г.

Документите на желаещите да работят със здравната каса ще се приемат в 30-дневен срок от влизането в сила на националните рамкови договори. До месец след подаване на заявлението директорът на РЗОК ще парафира документите с изпълнителите, които отговарят на условията и критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ.

За улеснение касата ще предостави на договорните партньори график за подаване на необходимите документи. Според него за първична извънболнична дентална помощ заявления се депозират до 19 януари, джипитата - от 17 до 26 януари, а специалистите и управителите на болници – до 26 януари.Коментари