Публикация

Становище на дружествата за доброволно здравно осигуряване

В становище относно проекта за изменения на Закона за здравното осигуряване „Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване” твърди, че готвените промени ще нанесат щети не само на пациентите, но и на здравната система като цяло.


Задължителното и доброволно здравно осигуряване са две взаимно свързани и допълващи се системи. Доброволното здравно осигуряване трябва да се разглежда не само като част от небанковата финансова система, но най-вече като важен елемент от цялостната социална политика на страната.

Поради това мерките за финансовата стабилност на дружествата трябва да се съпровождат и от мерки за промени в системата на здравното осигуряване, целящи увеличаване на публичните разходи за здравеопазване, ограничаване на директните кешови плащания за здравни услуги и стимулиране развитието на доброволното здравно осигуряване.

Само с такава политика България ще може да наложи европейските практики за финансиране на здравеопазването. С предлагания законопроект отново на парче се удовлетворяват изискванията на ЕК, но българската политика за развитие на системата за здравно осигуряване и здравеопазване се отнася за пореден път към неизвестното бъдеще, смятат от организацията.

Дружествата за доброволно здравно осигуряване очакват от Министъра на здравеопазването ясна позиция за бъдещето на сектора, очакват действия, за да не остане декларираната от него „протегната ръка” знак за сбогуване с доброволното здравно осигуряване, резултат, който е заложен в прелицензирането им в застрахователни компании.

Целият текст на становището може да прочетете тук.

Коментари