Публикация

Фондът за лечение на деца одобри първите 15 пациенти

Общественият съвет към „Фонд за лечение на деца” одобри на първото си заседание през тази година 15 молби за лечение.


12 от децата ще се лекуват в чужбина, а останалите ще бъдат подпомогнати за лечението им в България.

Общият размер на утвърдените средства е 132 693 лв.

През миналата година Фондът помогна на 270 малки пациенти от цялата страна. За сравнение през миналата година бяха одобрени за 180 деца, а през 2008 г. – 105.

Над 150 от децата през 2010 г. бяха изпратени за лечение в чужбина, а 63 получиха средства за покриване на нужните процедури у нас.

Общо за лечението на 270-те деца са изразходвани 5.2 млн. лв. Най-честите заболяванията, за които са отпускани средства са ортопедични, неврологични, офталмологични и онкологични

За лечение на ортопедични заболявания са изразходвани 1 310 00 лв., а за неврологични - 950 000 лв.  За офталмологични заболявания Фондът е отпуснал 850 000 лв., за онкологични - 1 500 000 лв., за други заболявания - 625 000 лв.

Най-високите суми, заплащани през изминалата година, са 163 588 швейцарски франка за лечение на сколиоза, по 150 000 евро за лечение на онкологични заболявания за два случая, 150 000 британски лири за лечение на хематологично заболяване.

Най-малкият пациент, финансиран чрез Фонда, е на 2 месеца и е лекуван в Германия. Най-продължително е било лечението на дете, изпратено във Франция - 7 месеца.

Държавите, в които най-често Фондът е изпращал деца са Германия, Франция, Австрия, Англия, Турция, Белгия и Швейцария.

През тази година бюджетът на Фонда е 5.4 млн. лв.

Коментари