Публикация

БАПЗГ с нов председател

Милка Василева е новият председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.


По време на Втория редовен конгрес на съсловната организация, провел се на 15 януари, за секретар е избрана Дафинка Коцева, а за почетен председател - проф. Станка Маркова, досегашен ръководител на асоциацията.

Милка Василева, досегашен заместник-председател на съсловната организация, е завършила английска езикова гимназия, Медицинския колеж в Русе, „Управление на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж” в Медицинския университет в София. Има допълнителни специализации за оценка на качеството на здравните грижи, за етиката в здравните грижи и др. Работила е като медицинска сестра, старша медицинска сестра, главна сестра, семейна сестра в ОПЛ практика.
       
Милка Василева е един от основателите на съсловната организация.

Признание за нейната международна дейност е избирането й през 2008 г. и преизбирането й през 2009 г. за член на Изпълнителния съвет на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО.

Коментари