Публикация

НЗОК изплаща средства на аптеките и болниците

Националната здравноосигурителна каса изплаща 16 714 411 лв. на аптеките. Средствата са за отчетен период 15-30.11.2010 г., съобщи институцията.


В съответствие с поетия ангажимент от управителя на НЗОК д-р Нели Нешева от днес ще бъдат доплатени и сумите на болниците за дейността им през юни и юли на 2010 г.

Средствата са част от гласуваните в Закона за бюджета на касата 100 млн. лв. за неразплатени задължения за предходната година. Отделно от тях в бюджета на НЗОК за 2011 г. са предвидени 958 020 000 лв. за болнична помощ. 

Коментари