Публикация

НЗОК готова с критериите за отпускане на медикаменти от 1 март


Националната здравноосигурителна каса е готова с критериите за отпускане на медикаменти от 1 март. Институцията ще заплаща за следните заболявания и лекарствени продукти за домашно лечение:

Лекарствен продукт                 МКБ код                       Диагноза
Somatropin                     Q96,N18,E23,Q87.1         Синдром на Прадер Вили,Синдром на Търнар
Azatioprine                     Z94.0                              Пациенти след трансплантация
Bazilixmab                     Z94.0                               Пациенти след трансплантация
Ciclosporin                     Z94                                  Пациенти след трансплантация
Takrolimus                     Z94                                  Пациенти след трансплантация
Everolimus                     Z94                                  Пациенти след трансплантация
Ganciklovir                     Z94                                  Пациенти след трансплантация
Mykophenolik acid          Z94                                   Пациенти след трансплантация
Sirolimus                       Z94                                   Пациенти след трансплантация
Deferoxamine                D56.1                                Таласемия
Deferasirox                   D56.1                                 Таласемия
Deferiprone                   D56.1                                Таласемия
Iloprost                         I27.0                                 Първична белодробна артериална хипертония
Tobramycin                   E84                                   Муковисцидоза
Sildenafil                       I27.0                                 Първична белодробна артериална хипертония
Dornase alfa                 E84                                    Муковисцидоза
Muitienzimes 
25000 IU                      E84                                    Муковисцидоза
Anastrozole                  C50                                 Злокачествени новообразувания на мл. жлеза
Bicalutamide                 C61                                 Злокачествени новообразувания на простата
Cyproterone                 C61                                 Злокачествени новообразувания на простата
Exemestane                 C50                                 Злокачествени новообразувания на мл. жлеза
Flutamide                     C61                                 Злокачествени новообразувания на простата
Letrozole                      C50                                 Злокачествени новообразувания на мл. жлеза
Medroxyprogesterone  C54,C50                        Злокачествени новообразувания на мл. жлеза, злокачествени новообразувания на ендометриума
Megestol                     C54.1,C50                      Злокачествени новообразувания на мл. жлеза, злокачествени новообразувания на ендометриума
Tamoxifen                   C50                                Злокачествени новообразувания на мл. жлеза
Pegvizomant               E22.0                             Акромегалия
Octreotide                   E22.0                            Акромегалияа
Imiglucerase               E75.2                            Морбус Гоше
Palivizumab                P27.1                            Бронхопуимонална дисплазия
Coagulation factors      D68                              Вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването
Eptacog alfas              D68.2                            Вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването
Antitrombin III            D68.2                            Вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването

За да започне НЗОК да реимбурсира посочените медикаменти, е необходимо Комисията по позитивен лекарствен списък да ги прехвърли от Приложение 3 и 4 на Позитивния лекарствен списък в Приложение 1, което определя медикаментите за домашно лечение, за които заплаща касата. 

Критериите ще бъдат публикувани на интернет страницата на НЗОК до края на седмицата, съобщава още институцията.

Коментари