Публикация

Готова е методиката за болничните бюджети

Националната здравноосигурителна каса е готова с методиката, по която ще се разпределят средствата за болнична помощ през 2011 г. Тя беше обсъдена на работна среща с директори на районни здравноосигурителни каси.


Това съобщи НЗОК.

Поради факта, че разпределянето на средствата е пряко обвързано с броя на договорните партньори и видовете дейност, по които те ще работят с касата, всички РЗОК имат готовност да започнат подписването на договори, след като болниците се пререгистрират до 31.01.2011 г. и получат разрешителни от Министерството за здравеопазването. Уточнено е, че до 04.02.2011 г. районните каси ще изготвят и предоставят в НЗОК второ прогнозно разпределение на бюджетите, в което ще е отразен очакваният брой договори по клинични пътеки съобразно новите разрешителни.

Методиката за определяне на прогнозните бюджети е изготвена, след като ръководството на Националната здравноосигурителна каса е провело поредица от срещи с директори на университетски, областни, общински и частни болници. Отделно са били събрани и обобщени постъпилите в НЗОК и РЗОК предложения от договорни партньори за подобряване на механизмите за разпределяне на средствата. 

За първи път, по предложение на управителя на здравната каса, методиката ще бъде публикувана в „Държавен вестник”. По този начин всеки, който желае, ще може да са запознае със параметрите, заложени в нея. 

След като вече са определени стойностите на прогнозните бюджети, всеки директор на районна здравна каса ще организира среща с директорите на болниците, с които има договор. На срещата, в присъствието на всички директори на лечебни заведения, ще се обявяват конкретните делегирани бюджети за всяка една болница. По този начин ще се избегнат всякакви съмнения за субективизъм при разпределянето на средствата.

Провеждането на тези срещи гарантира пълна прозрачност в процеса по прилагането на Правила за определяне на стойностите на прогнозните бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ, посочва здравната каса.

През тази седмица методиката ще бъде утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК.

Коментари