Публикация

Здравната каса плаща на болниците за декември

Националната здравноосигурителна каса изплаща от днес 87 782 000 лв. на договорните партньори от болничната помощ за извършена от тях дейност през декември 2010 г.


Това съобщи институцията.

По отношение на поетия от НЗОК ангажимент през януари 2011 г. да бъде изплатена и оставащата част от сумите на болниците за дейността им през юни и юли миналата година, управителят на касата д-р Нели Нешева иска отново да подчертае, че това е изпълнено още в началото на януари и лечебните заведения вече са получили дължимите им средства за този период. 

Коментари