Публикация

НЗОК с нови критерии за отпускане на инсулин на деца с диабет

Националната здравноосигурителна каса въвежда нови критерии за отпускане на инсулин на деца с диабет. Те се отнасят за пациенти със захарен диабет тип 1 и влизат в сила от 15 февруари тази година, съобщи институцията.


За неинсулинозависим захарен диабет тип 2 остават в сила действащите в настоящия момент правила.

Критериите са изготвени със съдействието на консултантите по детска ендокринология и с въвеждането им ще се осигури по-добро и качествено лечение на децата с диабет.

Новите критерии са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства”, линк „За договорните партньори на НЗОК” – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ”.

От 1 март здравната каса ще заплаща за лечението на пациенти с редки заболявания, за поддържащо лечение на бъбречно трансплантирани пациенти, както и за перорално хормонално лечение на злокачествени заболявания.

Критериите, по които ще се отпускат лекарствените продукти от 1 март, също са публикувани на сайта на институцията.

Коментари