Публикация

Д-р Пламен Попиванов ще ръководи Комисията по лекарствения списък

Д-р Пламен Попиванов е новият председател на Комисията по позитивния лекарствен списък.


Правителството реши да промени състава на комисията след като досегашният й председател и някои от нейните членове са подали молби за освобождаване поради нараснали професионални задължения и ангажираност.

От поста си са освободени председателят на комисията доц. Русанка Ковачева, както и членовете проф. Людмила Владимирова, проф. Параскева Стаменова и Надя Бонева.

Новите членове са д-р Ивелина Георгиева, която в момента работи в дирекция „Медицински дейности” в здравното министерство, и София Балабанова, експерт в дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия” на МЗ. За член на комисията от квотата на Министерството на труда и социалната политика е определена д-р Ани Златарева-Петрова. От 2007 г. досега тя е завеждащ отделение по химиотерпия в Комплексен онкологичен център – София-град. Член е на Европейското дружество по медицинска онкология.

Д-р Пламен Попиванов е завършил медицина в Медицинската академия в София. Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и метаболизъм. През 2009 г. придобива квалификация по здравен мениджмънт. В периода 1996-2006 г. е главен административен асистент и съответно завеждащ Сектор по костни и метаболитни заболявания към Клиниката по ендокринология на Университетската болница „Александровска”. От 2007 г. е началник на Отделението по костни и метаболитни заболявания в същото лечебно заведение, а от 2010 г. – заместник-директор по лечебната дейност.

През 2006-2007 г. е председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, а от 2008 до септември 2009 г. е неин член. От октомври 2009 г. е председател на експертна подкомисия на КПЛС.

Д-р Попиванов има множество научни публикации в български и чуждестранни медицински издания и членува в редица национални и международни научни дружества.

Коментари