Публикация

Без сериозни нарушения при диетичните хлябове

Инспектирани са 535 фурни и 891 магазина...


Няма сериозни нарушения при производството на тъмни и диетични хлябове.

Това показват резултатите от проверката на здравното министерство, която продължи от 11 до 20 януари. По време на нея са инспектирани 535 фурни и 891 магазина.
При инспекциите са изследвани видът и количеството на влаганите суровини в хлябовете, както и спазването на законодателството по отношение етикетирането и представянето на храните, уточни МЗ.

В 34 обекта за производство е установено несъответствие при етикетирането и представянето на храните, показват резултатите. Издадени са 58 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия, съставени са 7 акта за административни нарушения. Наложените санкции ще бъдат от 500 до 1000 лв. Един обект за производство е спрян временно от експлоатация до представяне на документ за произход на влаганите суровини.

76 проби от различни видове хляб са изследвани за органолептични показатели, изкуствени оцветители, обща пепел, сол и захар. Анализите са извършени в 6-те официални акредитирани лаборатории на РИОКОЗ. В 12 от пробите е установено наднормено съдържание на сол.

 Наличие на изкуствени оцветители, наднормено количество на пепел, захар или други съставки в изследваните проби не е открито. Допълнително ще се извърши анализ за съдържанието на влакнини (фибри) в хляба в Националния център по опазване на общественото здраве.

Коментари