Публикация

Болниците са обявили търговете за онколекарства

До края на януари всички 83 болници и диспансери са обявили тръжни процедури за снабдяване с медикаменти за онкологични заболявания или консумативи за диализа, съобщи Министерството на здравеопазването.


Средствата за тези продукти се осигуряват от МЗ.

През тази година за онкологични лекарства са предвидени 107 млн. лв. и по 66 лв. за консумативи на една диализна процедура. Досега тези медикаменти се осигуряваха чрез провеждането на централизиран търг от МЗ. В края на миналата година обаче се предприеха стъпки за поетапното прехвърляне на лекарствата към здравната каса, част от тях е и децентрализацията на търга на министерството. По този начин се очаква да се скъси пътят на медикаментите до пациентите и да се подобри лечението на хората.

Министерството на здравеопазването не очаква да има сътресения заради промeните в закупуването на лекарствата за тези заболявания. Въпреки това ведомството е осигурило достатъчно количества медикаменти, с които да обезпечи нормалното лечение на пациентите при евентуално забавяне в сключването на договорите от болниците.

За постигането на по-голяма прозрачност при провеждането на търговете министерството отново призовава лечебните заведения да поканят четирите национално представени пациентски организации при отварянето на офертите.

Междувременно работна група към МЗ ще очертае конкретните механизми по окончателното прехвърляне на лекарствата към касата. В нея са включени всички заинтересовани институции и неправителственият сектор.

Коментари