Публикация

Сигнал за опасен продукт

Изпълнителната агенция по лекарствата предупреждава, че по интернет се разпространява фалшив продукт с търговското наименование Magicream.


Сигналът за него е получен от Ирландската агенция по лекарствата по системата за бързо уведомяване за лекарствени продукти, показали несъответствие в качеството.

Препаратът съдържа необявени на опаковката активни вещества Clobetasol proprionate и Ketoconazole, влизащи в състава на лекарствени продукти, които подлежат на разрешаване за употреба и се отпускат по лекарско предписание.

Продуктът е класифициран като I-ва степен на риска за здравето на населението и не трябва да бъде употребяван.

Коментари