Публикация

НЗОК е дала над 1 млрд.лв. на болниците от януари до ноември 2010 г.

През периода януари - ноември 2010 г. Националната здравноосигурителна каса е изплатила на договорните партньори от болничната помощ 1 084 921 000 лв. за дейност от 13 месеца.


В посочената сума е включено плащането за ноември 2009 г., както и това за декември 2009 г., който по принцип се плаща от бюджета за следващата година, съобщи здравната каса.

По отношение на поетия от институцията ангажимент през януари да бъдат доплатени и оставащите суми на болниците за дейността им през юни и юли на 2010 г., ръководството на касата припомня, че това беше направено и лечебните заведения вече са получили дължимите им средства. 

През  2010 г. (за периода януари - ноември) НЗОК е заплатила 1 510 604 за хоспитализации.

Коментари