Публикация

Обмисля се фонд за извънсъдебни решения при пациентски искове

Затова е необходим закон, който да обобщи всички техни права и задължения - пациентът също трябва да бъде ангажиран с назначеното лечение, за да бъде то успешно.

Това каза за health.bg д-р Даниела Дариткова, заместник-председател на парламентарната Комисия по здравеопазване.

„В момента събираме добрите европейски практики, някои пациентски организации  също проявяват активност и предлагат най-подходящите за нашите условия според тях. След като приключи събирането на информация, ще се сформира работна група, която ще подготви текстовете на закона.

Особено полезно е, че в рамките на последната Директива за трансгранично лечение на пациентите, приета през януари от Европейския парламент, се коментират правата на пациентите и създаването на фонд за по-бързо извънсъдебно решение на споровете”, каза д-р Дариткова.

При подготовката на нашия закон ще се обсъди и възможността за създаване на такъв фонд, защото съдебните процедури се точат дълго и създават големи затруднения за пациентите. От друга страна, според д-р Дариткова, застраховката професионална отговорност на лекарите също трябва да бъде по-значителна, за да е съизмерима с риска.

Коментари