Публикация

Обмисля се фонд за извънсъдебни решения при пациентски искове

Въпреки че има много институции, които могат да се погрижат за правата на пациентите, самите пациенти нямат чувството, че са достатъчно защитени.


Затова е необходим закон, който да обобщи всички техни права и задължения - пациентът също трябва да бъде ангажиран с назначеното лечение, за да бъде то успешно.

Това каза за health.bg д-р Даниела Дариткова, заместник-председател на парламентарната Комисия по здравеопазване.

„В момента събираме добрите европейски практики, някои пациентски организации  също проявяват активност и предлагат най-подходящите за нашите условия според тях. След като приключи събирането на информация, ще се сформира работна група, която ще подготви текстовете на закона.

Особено полезно е, че в рамките на последната Директива за трансгранично лечение на пациентите, приета през януари от Европейския парламент, се коментират правата на пациентите и създаването на фонд за по-бързо извънсъдебно решение на споровете”, каза д-р Дариткова.

При подготовката на нашия закон ще се обсъди и възможността за създаване на такъв фонд, защото съдебните процедури се точат дълго и създават големи затруднения за пациентите. От друга страна, според д-р Дариткова, застраховката професионална отговорност на лекарите също трябва да бъде по-значителна, за да е съизмерима с риска.

Коментари