Публикация

Уютното домашно огнище застрашава здравето

Датски учени са установили, че печките и камините на дърва застрашават здравето на хората, тъй като отделят невидими вредни частици, увеличаващи риска от рак и сърдечни заболявания.


Вдишването на тези частици има подобен ефект като попадането на газовите емисии от автомобилите и другите източници на замърсяване в дробовете.

Проучването предупреждава любителите на естествения огън, че миниатюрните частици в дървесния пушек могат да бъдат „тих убиец", тъй като са достатъчно малки, за да попаднат и в най-дълбоките части на белите дробове.

Това може да доведе до увреждане и мутации на клетките, което от своя страна повишава опасността от злокачествено заболявания.

Коментари