Публикация

В НЗОК се обсъждат бюджетите на болниците по региони

Обсъждане на бюджетите, по които ще работят болниците през 2011 г., се провежда в централното управление на Националната здравноосигурителна каса.


 Целта е да се прегледа разпределението на прогнозните стойности за болнична помощ, предвидени по региони, съобщи институцията.

Съгласно правилата за разпределение на средства за болниците през тази година всяка болница представя в районната каса определен прогнозен бюджет. Всяка РЗОК изготвя базови годишни бюджети и прогнозни бюджети на болниците за 2011 г., след което ги представя пред комисия в НЗОК.

От вчера комисията в Националната здравноосигурителна каса, в която участват експерти от институцията, както и представители на Надзорния съвет и на оперативното ръководство, е започнала да разглежда предложенията на директорите на РЗОК за разпределяне на средствата на ниво районни каси и лечебни заведения.
Проведената вчера първа среща по обсъждането е приключила късно снощи. Следващите срещи ще продължат през цялата седмица, като се очаква да бъдат обсъдени предложенията на всички 28 районни каси.

Окончателните стойности, с които ще работят болниците през тази година, ще бъдат утвърдени от Надзорния съвет на здравната каса през следващата седмица.

Коментари