Публикация

Инициатива в подкрепа на донорството

Информационна кампания „Промоция на донорството” ще се проведе във варненската Университетска болница „Света Марина”.


Организатори са Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и лечебното заведение.

Утре, 10 февруари, от 13:00 до 14:00 часа в зала А на болницата ще бъдат изнесени три лекции - „Мозъчна смърт”, (лектор е д-р Васил Кирязов), „Алокация на органи в България” (лектор е д-р Мария Гичева) и „Етични проблеми на донорството” (лектор е д-р Теодора Джалева).

Коментари