Публикация

Близо 3000 души ще следят за безопасността на храните

2998 души ще работят в Агенцията по безопасност на храните. Днес Министерският съвет прие Устройствения правилник за новата структура, съобщи правителствената информационна служба.


Агенцията е юридическо лице със седалище в София и е компетентният държавен орган по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига.

Тя е структурирана в централно управление и 33 поделения, от които 28 областни дирекции по безопасност на храните, Център за оценка на риска и четири специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.

Новата държавна структура ще се оглави от досегашния ръководител на Националната ветеринарномедицинска служба д-р Йордан Войнов. Неговите заместници са д-р Венцеслава Тасева, д-р Тенчо Тенев и Антон Величков.

Директор на Центъра на оценка на риска ще бъде д-р Бойко Ликов.

Коментари