Публикация

Издаването на разрешение за дейност на болница ще струва 1066 лв.

За самостоятелна оценка на медицинската дейност ще се плаща максимум 5731 лв.


Издаването на разрешение за дейност на болница ще струва 1066 лв.
На редовното си заседание правителството прие тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения. С нея се определя размерът на сумите, които Министерството на здравеопазването ще събира от лечебните заведения за издаване на разрешения за дейност, промени в регистрацията им и акредитация.

За самостоятелна оценка на медицинската дейност ще се плаща от 2013 лв. до 5731 лв. в зависимост от вида на лечебното заведение. Таксите се събират от структурите на МЗ по места – регионалните здравни инспекции, съобщава още правителствената информационна служба.

Коментари