Публикация

Д-р Атанас Гарев оглави здравната инспекция в Плевен

Д-р Атанас Гарев стана директор на Районната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен.


Той обясни, че нищо от задълженията на двете слети структури - Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и Регионалния център по здравеопазване, няма да отпадне, с изключение на контрола на храните, който ще преминава към областната дирекция по безопасност на храните. 
Затова и служителите на бившата РИОКОЗ, които са се занимавали с контрола на храните, ще преминат в нея. Хранителните обекти вече ще са под техен надзор.

Всички останали дирекции в бившата Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, заедно с „Медицински дейности” от бившият РЦЗ, влизат в структурата на новата инспекция.

В същото време РЗИ ще запази ангажиментите си по контрол на здравното състояние на работещите в хранителни обекти. В бъдеще най-вероятно ще има съкращения, като те ще са на дублиращи се служители. Ще бъде направен подбор, каза д-р Гарев. 

Коментари