Публикация

Организации: Липсва последователност в политиката срещу пушенето

Гражданска инициатива „България без дим” и коалиция „За живот без тютюнев дим” изразяват несъгласието си с липсата на ангажираност от страна на държавата за намаляване броя на пушачите и ограничаване на раковите заболявания.


„Въпреки уверенията на управляващите, че наредбата, регламентираща условията, при които може да се пуши в затворени помещения, ще се спазват стриктно, все още в страната масово се пуши почти навсякъде”, посочват в декларация двете организации.

Според тях чрез поредица от действия и разнопосочни изказвания премиерът Бойко Борисов и отделни депутати по-скоро насърчават ресторантьорите да не спазват закона и пушачите да димят навсякъде, без да се съобразяват с останалите хора в помещението.

„Промените в Закона за здравето, предложени от депутата Емил Димитров през миналата година и приети от мнозинството, доведоха единствено до още по-голямо объркване и недоволство както от страна на ресторантьорите и инспекторите от РИОКОЗ, така и на пушачите и непушачите.
Липсата на ясна визия за това накъде върви България насърчава единствено безотговорността на хората към здравето и законите в страната”, изтъкват представители на организациите, подкрепящи ограничаването на тютюнопушенето.

Гражданска инициатива „България без дим” и коалиция „За живот без тютюнев дим” са идентифицирали проблемите и имат конкретни искания, които ще бъдат представени днес от 12:00 часа в БТА.

Вчера представители на инициативата „България без дим” връчиха открито писмо на еврокомисаря по здравеопазването Джон Дали, който взе участие в конференцията за електронно здравеопазване в София.

Писмото изразява благодарност за усилията на Джон Дали за въвеждане на европейско законодателство, с помощта на което в целия ЕС да бъде забранено тютюнопушенето на обществени места до 2012 г. То информира и за разочарованието на българските граждани от липсата на държавническа воля за въвеждането на пълна забрана на тютюнопушенето у нас. Чрез писмото се търси подкрепа и ясен сигнал от страна на Европейската комисия за това, че възстановяването на пълната забрана на пушенето би представлявало дългоочаквана и логична стъпка от страна на България като държава членка на ЕС.

" }-->

Коментари