Публикация

Плевенска област е с равномерно разпределени лечебни заведения

За изработването на здравната карта на Плевенска област първо е било необходимо лечебните заведения да се пререгистрират, каза д-р Атанас Гарев, директор на Районната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен.


Той уточни, че това е било задължително, защото във всяко лечебно заведение е трябвало да се посочи нивото на компетентност за всяка клиника или отделение. Категоризацията не е била залегнала в предишното изработване на здравната карта през 2009 г., но сега изискването е включено и в медицинските стандарти.

Отново от РЗИ са направили инспекции на лечебните заведения за болнична помощ, за да се прецени в каква степен покриват критериите. Преобладаващата част от отделенията на общинските болници в областта са с първо ниво на компетентност съобразно стандартите, обясни д-р Гарев.

Изключение правят болниците в Червен бряг и Гулянци, в които има отделения с второ ниво на компетентност. Голяма част от клиниките и отделенията на болниците в Плевен отговарят на второ и трето ниво на компетентност. Това са Университетската болница „Д-р Георги Странски”, Военната болница, както и частните лечебни заведения - те всички са с високи нива, поясни директорът на РЗИ.

Със сигурност може да се каже, че двете стратегически болници за областта са Университетската и Военната. С тях според новата здравна карта РЗОК е задължена да сключи договор. Повечето от клиниките и отделенията в УМБАЛ-Плевен отговарят на трето ниво, като общо леглата, с които разполага лечебното заведения, са 1058. От тях за активно лечение са 898, като 33 са реанимационни.
В лечебното заведение има още 160 легла, които са заявени като необходимост за продължително лечение и рехабилитация. Университетската болница е много важна за здравеопазването в целия регион.

Военната болница в Плевен е със 120 легла, като в нея отделенията са предимно второ ниво.

Може да се каже, че здравната карта на областта осигурява равномерно разпределение на болничните легла, като жителите няма да останат без здравна помощ, категоричен е д-р Гарев.

Той поясни, че остават всички общински болници, защото те са необходими на хората.

Най-важното е, че общинските болници достигнаха необходимите нива, за разлика от началото на миналата година, когато те не покриваха нива на компетентност. Сега в тях има и специалисти, и оборудване, отговарят на стандартите. Голяма част от общинските болници нямат проблеми. Целта за въвеждането на нивата на компетентност е болниците да се стремят да повишат качеството си на работа и на услугите, които предлагат. Нямаме лечебно заведение, което да не е успяло да се пререгистрира, като в това число е и болницата за долекуване в Искър, която досега не функционираше, обясни д-р Атанас Гарев.
Тази болница е с 25 легла за долекуване.

В областта леглата за долекуване и рехабилитация са 305, като действащи са около 40. Те са в съществуващите отделения за физиотерапия и рехабилитация.

Рехабилитационни легла има в Университетската болница „Д-р Георги Странски”, болница „Св. Панталеймон”, МБАЛ-Гулянци, МБАЛ-Левски, МБАЛ-Белене и специализираната болница в Искър.

Коментари