Публикация

Организации настояват за спешни мерки срещу пушенето

За започване на законова процедура по възстановяване на пълната забрана за пушене на обществени места и разширяването й върху всички обществени места – за това настояват представители на гражданска инициатива „България без дим” и коалиция „За живот без тютюнев дим”.


Според тях така страната ни максимално ще се доближи до прогресивната европейска и световна политическа практика.

Организациите искат до влизането в сила на тоталната забрана държавата да прилага стриктно наредбата, регламентираща къде и при какви условия може да се пуши, както и да се насърчи гражданското участие в контрола върху обществените сгради и заведенията, като се изгради единна система за подаване на сигнали онлайн и по телефона. Предлагат и да се постигне парламентарен консенсус за борба с тютюнопушенето и социално значимите заболявания, до които то води.

Според гражданска инициатива „България без дим” и коалиция „За живот без тютюнев дим” държавата не се е ангажирала с ограничаването на пушенето на обществени места. Напротив, противоречивите изказвания на премиера Бойко Борисов, отделни депутати и досегашните двама министри на здравеопазването от влизането в сила на новия закон са породили несигурност както у ресторантьорите, така и у държавните контролни органи.

Като проблем се отчита това, че спазването на наредбата е трябвало да се гарантира от инспекторите в РИОКОЗ. След преструктурирането на инспекторатите и прехвърлянето на служителите към Агенцията по храните, реално липсват инспектори, които да са пряко отговорни за спазването на наредбата, регламентираща тютюнопушенето в заведенията, офисите и останалите закрити пространства.

„Притеснителен е и фактът, че вече има регистрирани случаи, в които инспекторите „помагат” на нарушителите да прескочат наказанията, предвидени в закона.

Липсва координация между контролните органи: полицията отказва да приема сигналите, а в същото време глобяването на индивидуални нарушители в заведения или офиси е невъзможно без присъствието на полицай. Властта за налагане на глоби на самите инспектори спрямо гражданите е значително по-слаба дори от тази на контрольорите в градския транспорт”, изтъкват двете организации.

Коментари