Публикация

Безплатни изследвания за ХИВ

Броят на официално регистрираните серопозитивни до момента у нас е 1 291.


28 кабинета за безплатно и анонимно изследване за ХИВ ще работят в цялата страна в Деня на влюбените - 14 февруари. Сред тях са както 19-те постоянно действащи кабинета (КАБКИС), така и 9 временни. Информация за тяхното местоположение и работно време може да се получи на телефон 0 700 1 30 40.

Това съобщи Министерството на здравеопазването.

Кабинетите за анонимно и безплатно изследване за ХИВ играят основна роля в превенцията на СПИН у нас. Над 60% от новорегистрираните случаи на заболяването са открити в тях или от неправителствените организации, които работят с уязвимите групи по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. През 2010 г. в КАБКИС са консултирани и изследвани 65 492 души, а от началото на годината досега - 2875. Над 42% от тях са млади хора на възраст 16-29 години, а 20% са между 16 и 18 години. През 2010 г., благодарение на дейности на КАБКИС, са се изследвали за ХИВ 3 911 лица, лишени от свобода, или приблизително 42% от всички затворници.

За съжаление над 55% от всички изследвани хора у нас споделят, че са правили секс без презерватив. Рисковото сексуално поведение е един и от основните фактори за инфектиране с вируса на ХИВ. Броят на официално регистрираните серопозитивни до момента у нас е 1 291, като 20 от тях са установени през тази година. От новорегистрираните случаи 16 са мъже и 4 са жени. Средната възраст на тези хора е 35 години. 30% от тях са младежи между 23 и 29 години.

Според пътя на инфектиране и през 2011 г. се очертават две особено уязвими групи: данните показват, че 9 от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а четирима мъже са имали сексуални контакти и с мъже.

Разпределението по региони показва, че най-голям брой са регистрираните нови случаи в София-град – 10, а в Пловдив, Пазарджик, Варна и Разград от 1 до 3.

Коментари