Публикация

Обществен съвет ще защитава правата на пациентите

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов създаде Обществен съвет по правата на пациентите.


Той се конституира на базата на чл. 86а от Закона за здравето, съобщи здравното министерство.

В него влизат представители на пациентски сдружения, организацията на хората с увреждания, на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Целта е да се анализират всички дейности, свързани с правата на пациентите, да се наблюдава дали има необходимост от промени в нормативната уредба в тази област и какви са те.

Всяка година съветът е длъжен да изготвя доклад по въпросите на правата на пациентите и да го предоставя на здравния министър.   

Коментари