Публикация

Надзорният съвет на НЗОК утвърди прогнозните бюджети на болниците

На заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърди предложените от районните каси задължителни годишни прогнозни стойности, по които ще работят болниците през 2011 г.


Стойностите са разпределени по тримесечия, като са изготвени в съответствие с правилата за определянето им и разпоредбите в Закона за бюджета на НЗОК за 2011 година, съобщи институцията.

В направеното разпределение за тази година са отразени промените на цените на някои клинични пътеки, определени с Постановление №304 на Министерския съвет. Така в региони, където се намират повече кардиологични болници, има намаление на прогнозните годишни стойности спрямо минал период, защото са намалени и цените на съответните клинични пътеки. А на други места – там, където се оказва помощ на онкологично болни, прогнозните стойности са завишени, защото цените на клиничните пътеки за тези заболявания са увеличени.

Съгласно правилата за разпределение на средствата всяка болница е представила в районните каси определен прогнозен бюджет. Всяка РЗОК е изготвила освен базови годишни бюджети и прогнозни бюджети за 2011 г. на лечебните заведения за болнична помощ. Това е станало в съответствие с новите разрешителни за дейност и нивата на компетентност на лечебните заведения, които отразяват промяната в броя на сключените договори по клинични пътеки, както и измененията в цените и обема дейност, съгласно Постановление № 304.

Бюджетите са представени пред комисия в НЗОК, в която участват и представители на Надзорния съвет.

При разглеждането на предложенията за годишни прогнозни бюджети по лечебни заведения Надзорният съвет на здравната каса е констатирал, че болници, извършващи процедури по инвазивна кардиология, са предложили значително по-високи стойности на прогнозните си бюджети. Това обстоятелство е разгледано и е установено, че при стриктно прилагане на медицинския стандарт по кардиология, изготвен от Министерството на здравеопазването, и намалените цени на клиничните пътеки по инвазивна кардиология не е възможно тези болници да извършат процедурите, за които са заявили бюджетите си, изтъква здравната каса.

С решение на Надзорния съвет (в който има и представители на Министерството на здравеопазването), както и по предложение на Комисията по здравеопазване към Народното събрание заявените стойности са преразгледани и намалени до реално изпълнимите, съгласно медицинския стандарт по кардиология.

В съответствие с поетия от управителя на касата д-р Нели Нешева ангажимент за улесняване на процеса по договаряне утвърдените разпределения вече са изпратени до всички РЗОК. Те, от своя страна, ще могат от днес, 22 февруари, да започнат подписването на договорите с изпълнителите на болнична помощ. То трябва да приключи в кратки срокове, за да могат всички договорни партньори да отчетат последната извършена от тях дейност. Въпреки краткия срок, с който разполага, НЗОК ще направи всичко възможно през следващата седмица да изплати отчетената дейност.

Съгласно правилата за разпределяне на средствата на болниците след края на първото тримесечие при доказана необходимост направените разпределения могат да бъдат коригирани.

Коментари