Публикация

На фокус - проблемите с лечението на онкоболните

Въпросът със заплащането по клинична пътека № 298 за диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години е разгледан на среща между ръководството на НЗОК, представители на пациентски организации и управители на комплексни онкологични центрове от цялата страна.


Това съобщи Националната здравноосигурителна каса.

Управата на институцията е поела ангажимента след края на първото тримесечие на годината да направи сравнение между заложените прогнозни случаи по тази клинична пътека и реално отчетените. След този период са възможни корекции в предварително направените изчисления. Тогава ще бъде проведена и нова среща с директорите на комплексните онкологични центрове.

На срещата са били поставени и проблеми, по които здравната каса не може да вземе отношение: издаването на разрешителни за дейност на нови болнични структури; преустановеното от тази година допълнително финансиране на бившите диспансери от общините; методиката за субсидиране на лечебните заведения от Министерството на здравеопазването и др.

Дискутирани са и въпроси, свързани с предписването и отпускането на лекарства на онкологично болни пациенти от 1 март тази година. По този повод НЗОК напомня, че на интернет страницата на институцията са публикувани указания, с които се дава разяснение какво трябва да направят пациентите, за да получават въпросните лекарства по линия на касата.

Основната обсъждана тема обаче е била прогнозните бюджети, с които ще работят изпълнителите на болнична помощ през тази година. Управителят на касата д-р Нели Нешева е дала разяснения по какъв начин са определени прогнозните стойности, като са оповестени бюджетите на всяка една структура, която работи в тази област на медицината.

Коментари