Публикация

Касата ще анализира разпределението на направленията по области

Ръководството на Националната здравноосигурителна каса се срещна със заместник-председателя на Районната лекарска колегия в Пловдив д-р Георги Кръстев, който е и управител на ДКЦ І – ЕООД.


Поводът - създалото се напрежение сред изпълнителите на извънболнична помощ след получаване на определените им за първото тримесечие на годината стойности за изследвания и направления за консултация със специалист, съобщи институцията.

От страна на НЗОК е направена справка за Пловдив, според която за първото тримесечие на годината са разпределени с 5 хил. броя повече направления спрямо предишното тримесечие. Също така с 200 хил. лв. са увеличени средствата за медико-диагностични изследвания за същия период.

Създалото се недоволство при изпълнителите на извънболнична медицинска помощ се дължи на факта, че по места районните здравноосигурителни каси не са разяснили правилата, по които се определя броят специализирани медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности. Също така се установи, че не всички районни каси са използвали заложените в правилата (чл.9, ал.1,2 и 3) възможности за гъвкаво преразпределение на средствата на регионално ниво, изтъква Националната здравноосигурителна каса.

По тази причина д-р Нели Нешева, управител на институцията, е разпоредила да бъде направен анализ на това как са използвани данните от усвояването на направленията  през 2010 г. и дали тези данни са отразени при изготвените по новата методика разпределения за 2011 г. Още в края на миналата година работна група в НЗОК е констатирала, че на някои места остават неусвоени направления, което е наложило през тази година районните каси да направят корекция в коефициентите на изпълнителите.

Разпределените стойности за първото тримесечие на 2011 г. са получени в районните здравни каси още в началото на февруари. На национално ниво на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ за първото тримесечие на годината са разпределени над 70 хил. броя повече направления за консултация със специалист спрямо определените за същото тримесечие на 2010 г. При сравняване на двата периода се вижда, че са увеличени и средствата за медико-диагностични изследвания с 25% или с 3 576 000 лева.

Д-р Нешева настоява директорите на районните здравни каси да постъпят отговорно и още веднъж подробно да разяснят на договорните партньори новата методика за разпределяне на стойностите за изследвания и броя направления за консултация със специалист, допълва НЗОК.

Коментари