Публикация

Фелдшери против наредбата, която регламентира дейността им

Регламентирането на дейността на фелдшерите чрез наредба по принцип, на подзаконово равнище, на този етап няма да реши цялостно проблемите, работата и функциите на тези медицински професионалисти. Нито пък ще подобри катастрофалното състояние на здравната ни система.


Това заявяват от Сдружението на медицинските фелдшери бакалаври по медицина, като изразяват в протестно писмо остро възражение срещу Наредбата за професионалните дейности на фелдшерите, одобрена от здравния министър и обнародвана в „Държавен вестник” на 18 февруари.

Според организацията с наредба (видно от Закона за здравето) се определят функции и компетенции на немедицински професии, имащи отношение към медицината и здравеопазването – инженери, биолози и др.

„Нещо повече – професията на фелдшера е регулирана медицинска професия (т.е. е изключително важна - стратегическа за държавата, и за нея са необходими специални знания и умения). В наредбата безочливо са дискриминирани и ограничени професионалните права на фелдшерите в България, придобити от тях в медицински институти и колежи”, изтъкват от сдружението.

В протестното писмо се посочва още, че наредбата ограничава правото на фелдшерите да диагностицират и провеждат лечение в рамките на тяхната компетентност, ограничава и възможностите им да се усъвършенстват като медицински професионалисти в различни форми на продължаващо обучение, както и да продължат образованието си в медицинската сфера и да практикуват това, за което са обучени.

„Практиката и 130-годишното ни съществуване в българското здравеопазване са  доказали, че от нашия труд има полза както държавата като ползвател на качествен мултифункционален и финансово изгоден кадрови медицински ресурс, така и крайният потребител на такъв, а именно - гражданите на България. 

За пореден път обаче стана ясно, че в Министерството на здравеопазването не мислят по този начин и хвърлят в пространството един абсурден, недомислен, зле оформен, непрофесионално написан, даже отчасти комичен, документ. В този вид той няма да подобри хаоса нито в спешната помощ, нито проблемите в доболничното здравеопазване, нито проблемите във ведомственото и институционално здравеопазване – места, където в момента проблемите са крещящи!”, категорични са фелдшерите.

Те настояват премиерът, здравното министерство и институциите да вземат отношение по проблема. Сдружението уверява, че ще търси справедливо решение на казусите, засягащи фелдшерите – лекарските асистенти, по всякакъв законов начин, включително и по съдебен път в България и в европейските институции.

Коментари