Публикация

Повечето болници спазвали правилата за избор на екип

Повечето болници в страната са привели дейността си в съответствие с новите изисквания за избор на екип и спазват правилата. Това показват междинните резултати (до средата на февруари) от проверките на регионалните здравни инспекции в цялата страна, съобщи здравното министерство.


Най-много нарушения са констатирани в столицата. Причината е, че тази услуга се ползва най-вече от пациентите в София. За един месец правото си да изберат екип са упражнили едва 1638 души, от които 1100 са се лекували в столицата. В някои от случаите на нарушенията са внесени суми за избор на екип, а е правен избор на лекар, в други сумите са превишавали допустимите в наредбата. Проверките продължават в цялата страна.

МЗ напомня, че изборът на екип се прави само по желание на пациентите и нито едно лечебно заведение няма право да ги задължава да го извършват. За тази цел на видно място в болниците трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата.

Избор на екип не се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. При нарушаване на правата им хората могат да сигнализират в регионалните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването и в агенция „Медицински одит”.

Стойност на КП                     Избор на лекар                      Избор на екип
До 500 лв.                     50% от КП, не повече от 250 лв.    75% от КП, не повече от 350 лв.

От 501 до 1000 лв.        50% от КП,  не повече от 300 лв.    75% от КП, не повече от 450 лв.

От 1001 до 2000 лв.      30% от КП, не повече от 400 лв.     60% от КП, но повече от 700 лв.

Над 2000 лв.                 20% от КП, не повече от 700 лв.     40% от КП, но повече от 950 лв.

Коментари