Публикация

Касата даде повече направления на варненските лични лекари

Увеличен е и броят на изследванията с ядрено-магнитен резонанс. До март скъпото изследване ще могат да направят 360 пациенти при необходимост.

За клинични изследвания през тримесечието общопрактикуващите лекари ще разполагат с 38% повече направления в сравнение със същия период на миналата година.

Коментари