Публикация

Отчетно събрание на БЧК-София

Най-висшият форум на Столичната организация на Българския Червен кръст ще се проведе на 26 февруари от 10:00 до 13:00 часа в административната сграда на Националния съвет на БЧК, намираща се на бул.„Джеймс Баучер” 76, зала „София”.


Най-голямата организация на БЧК ще направи отчет за извършената работа от хилядите свои членове и доброволци през 2010 г. по различни направления на дейността, множество програми и проекти в полза на най-уязвимите групи в София.

Организацията ще приеме и стратегия за работа си до 2020 г. и план и бюджет за настоящата година. Ще бъдат обсъдени различни въпроси за усъвършенстване на дейността в отговор на актуалните проблеми и нужди на столичани.

Коментари