Публикация

Болницата в Левски може да затвори врати

Заради намаления делегиран бюджет многопрофилната болница в Левски може да спре да функционира от март, съобщи управителят й д-р Людмил Великов.


Той изтъкна, че парите, които се отпускат от здравната каса, са 69 000 лв. за месец, но реално са необходими 74 000 лв. само за да се платят трудовите възнаграждения на персонала в болницата. За да функционира нормално лечебното заведение, са нужни около 95 000 лв. месечно.

Д-р Великов уточни, че в момента шест от отделенията в болницата работят с касата, а психиатричното отделение се финансира от Министерството на здравеопазването. Ако парите за издръжка не бъдат увеличени, 114 служители в лечебното заведение ще останат без работа.

Управителят на болницата е внесъл в районната здравна каса протестна декларация, приета от Общинския съвет в Левски. В писмото общинските съветници настояват за преразглеждане на проектодоговора на лечебното заведение с касата за 2011 г. в частта му, която е свързана с финансирането, и настояват болницата да получава по 100 000 лв. месечно.

Според тях това е минимумът за оцеляване на здравното заведение. В декларацията съветниците предупреждават за организиране на протести, ако няма промяна във финансирането.

Коментари