Публикация

Фондът за лечение на деца ще финансира още 17 пациенти

Още 17 малки пациенти ще получат средства от „Фонда за лечение на деца”. Това реши Общественият съвет на последното си заседание.


Три деца ще заминат за първи път на лечение в чужбина – във Франция, Белгия и Германия. Други 5 деца ще се финансират за контролни прегледи и за продължаване на лечението им. Сред тях е и малката Габи, която е на лечение в Израел.  

Две  деца ще заминат за Великобритания, 1 дете за Франция и 1- за Холандия.  8 деца ще бъдат подпомогнати от Фонда за лечението им в България. За тях са отпуснати средства за закупуване на медицински изделия, необходими за осъществяване на лечението.  

Беше разгледан и одобрен и 1 случай за доплащане на лечение в чужбина, което ще се осъществи в Испания.

Общо за финансирането на 17-те деца Фондът е отпуснал 402 312 лв.

От началото на 2011 г. Фонд „Лечение на деца” е одобрил 64 заявления за лечение. Общият размер на одобрените средства е 931 671  лв.
  

Коментари