Публикация

Фондът за лечение на деца ще финансира още 17 пациенти

Три деца ще заминат за първи път на лечение в чужбина – във Франция, Белгия и Германия. Други 5 деца ще се финансират за контролни прегледи и за продължаване на лечението им. Сред тях е и малката Габи, която е на лечение в Израел.  

Две  деца ще заминат за Великобритания, 1 дете за Франция и 1- за Холандия.  8 деца ще бъдат подпомогнати от Фонда за лечението им в България. За тях са отпуснати средства за закупуване на медицински изделия, необходими за осъществяване на лечението.  

Беше разгледан и одобрен и 1 случай за доплащане на лечение в чужбина, което ще се осъществи в Испания.

Общо за финансирането на 17-те деца Фондът е отпуснал 402 312 лв.

От началото на 2011 г. Фонд „Лечение на деца” е одобрил 64 заявления за лечение. Общият размер на одобрените средства е 931 671  лв.
  

Коментари