Публикация

Касата ще поеме още три групи лекарства

НЗОК ще осигурява медикаментите за три групи заболявания, за които досега отговаряше Министерството на здравеопазването.


Това са лекарствата за редки заболявания, хормоналната терапия при онкологични заболявания и препаратите за състоянията след трансплантация. За да няма трусове в терапията на пациентите, МЗ е осигурило медикаменти за преходния период, в който Касата трябва да поеме лечението на хората.

Всички пациенти имат осигурени медикаменти за месец март. За някои диагнози лечебните заведения имат готовност да осигуряват лекарства и за месец април, съобщиха от здравното министерство.

МЗ напомня, че занапред, за да получават медикаментите си по новия ред, пациентите трябва да имат одобрени протоколи от НЗОК. Тези документи се подготвят от лечебните заведения, където се осъществява терапията на болните.

Към момента са готови протоколите на повече от половината пациенти с трите групи заболявания. За да няма проблеми с лечението на хората и в бъдеще, МЗ призовава всички пациенти да посетят лекуващия си специалист и да проверят дали са подали нужните документи за получаването на лекарствата си от НЗОК.

За повече информация те могат да се обърнат към лекаря си или към РЗОК.

Няма проблеми и с осигуряването на останалите лекарства за хората с онкологични и бъбречни заболявания, които все още осигурява МЗ. През тази година те трябва да се поемат от болниците, в които се извършва лечението на пациентите. За тази цел лечебните заведения провеждат тръжни процедури. Справката на МЗ показва, че те вървят в срок. МЗ напомня, че до приключването им и сключването на договорите ще продължи да осигурява нужните медикаменти за болните хора.

На страницата на НЗОК е публикувана извадка от „Списък на лекарства, заявени от притежатели на разрешение за употреба, предназначени за лечение на редки болести, поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания, включени в Приложение1 на ПЛС”.

НЗОК ще заплаща за публикуваните в списъка лекарства по реда на Наредба №10 (от 24 март 2009 г.) В списъка има дефиниран код на НЗОК за всеки лекарствен продукт, необходим за издаване на протокола, както и указания относно реда за неговото предписване и отпускане; група, към която принадлежи лекарствения продукт, съобразно реда и начина на предписване; вид протокол по образец, съгласно Наредба №4/2009г. на МЗ и образец на рецептурна бланка, съгласно Наредба № 4/2009г. на МЗ.

НЗОК ще актуализира лекарствения списък ежедневно, съобразно новопостъпващите заявления от притежатели на разрешение за употреба.

Коментари