Публикация

Учението осигурява дълъг живот?

Възрастните хора имат право да настояват младежите да залягат над уроците.


Изследвания свързват образованието с увеличаване на продължителността на живота като цяло, както и с намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Образованието още се свързва с по-ниско кръвно налягане, намаляване на консумацията на алкохол, цигари и килограмите, твърдят учените.

Американски изследователи са проследили 3890 души в продължение на 30 години. Те са наблюдавали техните нива на образование и честотата на сърдечно-съдовите заболявания.

Дори когато се вземат предвид социално-икономическите промени, образованието все още е обратно пропорционално на високото кръвно налягане.

Образованите мъже (с повече от 17 години, прекарани в учене) имат по-нисък индекс на телесна маса (ИТМ), по-малко тегло, пушат и пият по-малко в сравнение с тези, които имат по-ниска образователна степен.

Образованите жени също пушат по-малко, по-слаби са, но пият повече, отколкото техните по-малко образовани връстнички.

Учените са установили, че всяко допълнително образователно ниво намалява случаите на високо кръвно налягане.

Коментари