Публикация

Безплатни очни прегледи за глаукома и катаракта

По повод Световната седмица за борба с глаукомата в „Александровска” болница ще се проведат безплатни очни прегледи за глаукома и катаракта (вътрешно перде) от 7 март до 8 април.


Всички желаещи трябва предварително да се запишат на телефон - 02/ 9230 583.

Прегледите ще се провеждат в понеделник, вторник и петък, от 8.30 до 12.30 ч. в Диагностично-консултативен блок „Александровска” (вход от арката), ет. 2, кабинет № 21.

Глаукомата е една от водещите причини за необратима слепота в световен мащаб. Сравнително високата честота, тежката инвалидизация на пациентите, поради трайната загуба на периферно и централно зрение,  определят глаукомата като социално значимо заболяване.

В световен мащаб болните от различни форми на глаукома са между 70 и 90 милиона с тенденция непрекъснато да се увеличават.  Приблизително 50% от болните остават недиагностицирани, а други 50 % от тях, които се лекуват, нямат такова заболяване. Липсата на ранни симптоми при повечето форми на глаукома е причина пациентите да се обръщат късно към офталмолог.

Адекватното и навременно лечение спомага за съхраняване на зрителните функции, но е важно да се знае, че уврежданията причинени от глаукомата са необратими. Поради това, е от огромно значение да се предотврати прогресията в измененията и да се съхрани качеството на живота на пациента чрез медикаментозно лечение или евентуална лазерна процедура, хирургично лечение.

Коментари