Публикация

Първа помощ при сърцебиене

Едни от най-честите оплаквания, свързани със сърцето, са предизвикани от нарушенията в сърдечния ритъм.


Повечето хора ги определят като „сърцебиене”,  а зад този народен термин се крият различни състояния – от безобидни до застрашаващи живота.

Принципно здравите хора се оплакват от сърцебиене, ако усетят силно учестен пулс,  прескачане на сърцето, туптене в шията или пък мощни удари на сърцето, които сякаш клатят цялото тяло. Тези оплаквания могат да се предизвикат от преумора и напрежение, безсъние, стрес, преяждане, прекаляване с кафе и други тонизиращи напитки.

Специално при жените сърцебиенето може да е свързано с месечния цикъл или други хормонални проблеми.

Ако внезапно усетите, че сърцето ви „включва” на бързи обороти, разхлабете дрехите и седнете спокойно. Вдъхнете дълбоко въздух, запушете носа и напъвайте с всичка сила, сякаш надувате собственото си тяло.

Чрез тази техника, наречена „вагусова”, пулсът забележимо спада. Също така може да се приложи леко притискане на шийните артерии за кратко време или натиск върху очните ябълки при затворени клепачи. Ако сърцебиенето продължава или се повтаря често, направете консултация с кардиолог.

Освен физиологичните причини има и сериозни заболявания, които протичат с ускорен или неправилен пулс. Някои са от сърдечен произход – например пристъпното предсърдно мъждене, а други не са пряко свързани със сърцето – напр. пневмонията.

Затова хората с вече диагностициран ритъмен проблем трябва да търсят квалифицирана помощ при всеки по-сериозен пристъп. Самолечението в тези случаи не се препоръчва. 

Коментари