Публикация

Алергични ли сте и към какво?

46% от участвалите в анкета на health.bg заявиха, че са алергични към полени.


Вторите по честота алергични реакции са към отровата на насекоми и към домашен прах – съответно по 16 на сто.

Имунната система на около една десета от анкетираните пък не може да понася близостта на животни.

14% от участниците в допитването страдат от хранителни алергии.  

Терминът "алергия" се появява в началото на 20 век. Негов автор е австрийският педиатър Клеманс Пирке, който през 1906 година забелязва, че при инжектирането на противодифтериен серум у някои деца се наблюдава необичайна реакция. Ученият нарича явлението "алергия" /от две гръцки думи allos - различен, и ergia - реакция/.

Описания на заболяването се срещат от древността. Най-старото свидетелство за това е разказ за анафилактичния шок след ухапване от оса, довел до смъртта на фараона Менес през 2540 година пр.Хр.

Днес учените са изследвали почти всички видове алергени и реакциите, които причиняват, и са разработени съответните терапевтични методи за облекчаване на симптомите.
" }-->

Коментари