Публикация

Кърменето е начин на живот, не на хранене

Световноизвестната специалистка по въпросите на кърменето д-р Гру Нюландер бе основен лектор на семинар, организиран от норвежкото посолство, УНИЦЕФ България, Националната асоциация „Подкрепа за кърмене” и Националния комитет на кърмене към МЗ.


Книгата на норвежката лекарка „Азбука на кърменето” е издадена на много езици, отскоро с нея разполагат и българските семейства. Тя убеждава с неопровержими научни и най-вече практически аргументи не само че майчиното мляко е незаменимо средство за укрепване на имунната защита на детето, но и сред най-ефикасните пътища за предпазване на жените от много опасни болести.

Представен бе и визуалният наръчник, подготвен от д-р Нюландер „Гърдата е най-доброто”. Идеята, горещо подкрепена от вече функциониращите у нас доброволни групи от млади майки за подкрепа на кърменето, е споделеният опит да убеди медици, политици и цялата българска общественост в здравните и икономическите изгоди от естественото хранене.

Семинарът се преобрази в интересен и много полезен разговор между педиатри и майки, в който мненията и опитът се обединиха от максимата „Кърменето е начин на живот, не на хранене”.

Норвегия е страната с най-добри показатели по отношение на кърменето. Почти 63% от майките там все още кърмят 6-месечните си бебета, докато България е далеч назад със само 25%.

През последните години с въвеждането на обучение за доброволни консултантки нещата постепенно тръгват към  промяна. Д-р Анета Попиванова, председател на Националната асоциация „Подкрепа за кърменето”, съобщи, че вече над 2000 жени са се възползвали от напълно безплатните съвети.

Десетки млади жени са завършили 6-месечният курс и са положили изпит, за да се нарекат „доброволен консултант по хранене”. Асоциацията подготвя и сайт с богата информация в помощ на жените и на българските семейства. 

Коментари