Публикация

Безплатни прегледи на пациенти с хронични бъбречни заболявания

По повод Световния бъбречен ден - 10 март, на 11 март (петък) от 10 до 14 часа, в кабинет № 6 на ДКБ „Александровска” ще се проведат безплатни прегледи на пациенти от цялата страна с хронични бъбречни заболявания.


Всички желаещи трябва предварително да се запишат на телефон: 02/ 9230 420.
Тази година ще бъде отбелязан шестият Световен бъбречен ден – събитие, подкрепяно всяка година от Международното дружество по нефрология (ISN) и Международната федерация на бъбречните фондации (IFKF).

След първото честване през 2006 г., значението на Световния бъбречен ден нарасна значително и се превърна в най-широко отбелязваното събитие в света, посветено на бъбречните заболявания, както и най-успешната инициатива, целяща да се повиши вниманието не само от страна на широката общественост, но и от правителствените здравни администрации към бъбречните заболявания и най-вече към хроничната бъбречна недостатъчност  (ХБН).

Повече от 1 065 000 души по целия свят са на хемодиализно лечение, а 1 милион умират ежегодно от прогресията на бъбречните болести. Повече от 50% от тези пациенти са с диабет и артериална хипертония, но голяма част от тях дори не подозират, че са с нарушена бъбречна функция.

През 2011 г. Световният бъбречен ден ще акцентира вниманието към значителната и често пренебрегвана роля на бъбречната дисфункция за нарастващата сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в света. Кардиоваскуларните усложнения са най-честата причина за смърт при пациентите с бъбречна недостатъчност.

Ранното откриване и редовната терапия са решаващи за предотвратяване на възникването и прогресията на бъбречните болести до хронична бъбречна недостатъчност. 

Коментари