Публикация

„Медицински одит” с 539 проверки за година

Общо 539 проверки в здравната система е направила ИА „Медицински одит” през изминалата година.


Това показва Годишният доклад на агенцията. В резултат на това редица лечебни заведения оптимизираха работата си, а МЗ направи нормативни промени, които да допринесат за по-доброто лечение на пациентите.

Сред тях е въвеждането на таван за избора на екип, регламентиране на натовареността на катетеризационните лаборатории в медицинския стандарт по кардиология, включването на диспансерни прегледи за хора с трансплантации в Наредба 39, както и стъпки за създаването на единен регистър за резултатите от извършените трансплантации.

553 жалби са постъпили в ИА „Медицински одит” през миналата година. 73% от жалбите са били свързани с качеството на медицинското обслужване, а 14% с наличието на корупция.

Резултатите от проверките показват, че най-честите причини за жалбите на пациентите са неудовлетвореност от качеството на оказаната медицинска помощ – 13%, нарушаване на принципа за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ – 23%, слабости в организацията и управлението на лечебния процес – 38%.

Едва в 9% от случаите е констатирана проявена лекарска небрежност, а при 17% не са отчетени нарушения.

При проверките в 175 лечебни заведения е установено, че са нарушени правата на пациентите относно оказването на своевременна и качествена медицинска помощ, както и на получаването на информация от лекаря в подходящ обем и форма.

През миналата година ИАМО извърши проверка и на изпълнението на изискванията по 23 медицински стандарта в 141 лечебни заведения. Резултатите от проверките показват, че има нарушения в прилагането на медицинските стандарти „Хирургия,” „Анестезия и интензивно лечение, „Кардиология”, „Ортопедия и травматология”, „Физикална и рехабилитационна медицина”, „Неонатология”, „Клинична лаборатория”, „Акушерство и гинекология”, „Обща медицинска практика” и др.

Най-честите нарушения отново са в неинформирането на пациентите за процедурите, които ще им се правят, в липсата на достатъчно квалифицирани кадри,  оборудване и апаратура. При инспекциите на болниците е установена и липса на ценоразписи за медицинските услуги. През миналата година агенцията извърши и проверка на дейността по инвазивна кардиология, трансплантации, спешната помощ.

За установите нарушения са съставени актове за административни нарушения.

В резултат на анализ на извършените проверки и с цел подобряване на организацията, качеството и ефективността на дейностите в областта на инвазивната кардиология бяха направени предложения от Изпълнителна агенция „Медицински одит” съвместно с дружеството по интервенционална кардиология за промени в медицински стандарт по кардиология – въвеждане на минимална и максимална натовареност за Катетеризационните лаборатории, осигуряване на достъп до първична ангиопластика при остър миокарден инфаркт на 70 % от пациентите, времеви норми за провеждане на диагностика и интервенция, задължителна регистрация на усложненията. Тези предложения вече са отразени в новия медицински стандарт по кардиология.

Коментари