Публикация

Стартира проект за сексуално образование на младежите

Днес стартира уникален по рода си проект за България – сайтът за образование и обмяна на информация между младежи - връстници, свързана с превенцията на ХИВ и СПИН - www.ypeer.bg, който се подкрепя от Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ), Министерството на здравеопазването в лицето на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и UNFPA.


Сайтът представлява платформа за събиране и обмен на информация, свързана със сексуалното и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ и СПИН между млади хора на достъпен за тях език в национален мащаб. Проектът е реализиран като част от дейността на младежката мрежа Y-PEER (The Youth Peer Education Network) и ще бъде неразделен елемент от тяхната активна работа.

Сайтът залага на това, че информацията в него ще бъде генерирана и обновявана от млади хора, които пишат на разбираем и интересен език, представят непосредствения си житейски опит, обменят информация и споделят възгледите за репродуктивно и сексуално здраве и превенция.

Целта на създаването на този сайт е да бъде платформа за размяна на знания и опит между младите хора в мрежата Y-PEER, а оттам и с всички останали техни връстници. Непосредствена цел на сайта да повиши ефективността на работата на подхода „Връстници обучават връстници” на национално ниво.

Аудиторията, към която е насочен новият сайт, са младите хора в страната и в частност членовете на мрежата, както и медиите и държавните институции. Страницата съдържа разнообразна информация, свързана с темите за превенция на ХИВ и СПИН, както и репродуктивното здраве на младите хора, информация за събития, дейности и интересни подходи на различните младежки клубове по градове. Любопитна част от сайта са образователни, анимирани филмчета, както и снимки от семинари, конкурси и други.

Актуалната статистика е много тревожна – 60% от новорегистрираните случаи на ХИВ в страната са млади хора на възраст между 15 и 29 години. 21% от младите хора между 16 и 24 години са правили секс с повече от един партньор за месец.

На 16 години в България половината от младежите вече са преживели своят първи полов акт, като 39% от тях не са използвали презерватив. Тревожна е и статистиката отностно информираността на младите по отношение на ХИВ и СПИН.

За България комплексният индикатор на ООН за знание за ХИВ/СПИН е едва 23%. Същевременно 8% от младежите у нас правят секс преди 15-годишна възраст.

Русия е единствената държава, при която бременностите и ражданията при 15-19 годишните са повече, отколкото са в България. Над 10 000 момичета са родили преди да навършат 20 години през 2009 г. като близо 500 от тях са били на възраст под 15 години.

Младите хора на възраст между 10 и 24 години в България наброяват 1,2 млн души, 700 хил. от които са в тийнейджърска възраст. 530 хил. младежи са посещавали гимназия и прогимназия през 2009г., но едва 16,52% от училищата имат поне един предмет по здравно образование, а учениците които го посещават са едва 9%.
" }-->

Коментари