Публикация

НЗОК работи с 2024 аптеки

2024 аптеки имат сключен договор за работа с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за отпускане на напълно или частично платени от фонда лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.


От тях 809 са заявили готовност да отпускат лекарствени продукти за поддържащата хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания. 654 аптеки ще работят с лекарства за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти, а 651 ще осигуряват медикаменти за лечение на редки заболявания.

Лекарствата за лечение на изброените заболявания се заплащат от НЗОК от 01.03.2011 г. За да ги получават, пациентите трябва да посетят лекуващия си лекар, който ще им издаде „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”.

В НЗОК, както и в районните здравноосигурителни каси (РЗОК), е създадена необходимата организация, постъпващите документи за отпускане на дадено лекарство да бъдат обработвани максимално бързо.

Тук е публикуван лекарственият списък, съдържащ новите медикаменти, както и подробни указания за пациента, описващи новата процедура за получаване на лекарства.


Коментари