Публикация

Алкохолът - враг на риска от внезапна сърдечна смърт?

Умерената консумация на алкохол минимизира риска от внезапна сърдечна смърт при жените.


Това доказва научно изследване, популяризирано за пръв път от авторитетното списание Hearth Rhythm - официалното издание на кардиологичната общност в Бостън, САЩ.

Основното предизвикателство пред екипа, реализирал проучването в продължение на 30 години, е да установи пряката зависимост между консумацията на алкохол – бира, вино и спиртни напитки, и влиянието им върху риска от внезапна сърдечна смърт при жените.

Резултатите се базират на проучвания, в които са участвали 85 067 жени на възраст между 30 и 55 години, които при започване на изследването не страдат от хронични заболявания.

Това е първото проучване, което продължава толкова дълго, за да се проследи връзката между синдрома на внезапната сърдечна смърт и начина на живот и хранене специално при жените. На всеки четири години от 1980 до 2010 г. е анализиран индивидуалният прием на алкохол на всяка от участничките в него.

Статистиката показва, че 50% от участвалите в изследването са консумирали до 15 грама алкохол на ден, на други 4% дневната доза алкохол варира между 30 грама и 49.9 грама, а 26% от участвалите в тестовете са въздържателки. По-малко от 1% от наблюдаваните жени са консумирали повече от 50 грама  алкохол на ден.

В процеса на научното изследване сред участничките са отчетени 295 случая на внезапна сърдечна смърт и 987 случая с летален изход поради други форми на сърдечносъдови болести. Най-голям е броят на случаите на инфаркт на миокарда – 2195, при които обаче не се е стигнало до фатални последици.

-brr-

Екипът на проучването стига до няколко ключови извода.  Първият от тях е, че най-нисък е рискът от внезапна сърдечна смърт за тази категория от жените, които консумират между 5 грама и 14.9 грама алкохол на ден - равняващи се приблизително на бутилка бира от 330 мл. Друг научно-обоснован факт е, че степента на риска от внезапна сърдечна смърт е почти една и съща както за участничките в изследването от категорията с най-висока консумация на алкохол, така и за тези от групата на въздържателките.

Идентична е зависимостта между степента на риск от „нефатален инфаркт” и умерената консумация на алкохол. Той е почти един и същ както за жените, които са отказали алкохола, така и за тези, които са били пълни въздържатели.

Тези факти подкрепят твърденията и на редица други учени, че балансираната и разумна консумация на алкохол може да има превантивен ефект върху сърдечно съдовите заболявания.

Проведени са множество изследвания, които сравняват ефекта от умерената консумация на бира, вино и спиртни напитки, за да се установи дали те притежават еднакви характеристики при намаляване риска от исхемична болест на сърцето. Най-вероятно предпазната роля се дължи на самия алкохол при малка и умерена консумация. В същото време обаче пивото има по-специална превантивна функция при ритъмни нарушения и поради още една съществена причина. Известно е, че бирата е богата на магнезий, който играе положителна роля в превенцията на камерни аритмии.

Тези научни доказатeлства са важен медицински факт в борбата със синдрома   внезапна сърдечна смърт.  Според изнесена в края на миналата година статистика от Българското сдружение по кардиостимулация и електрофизиология, страната ни е на първо място по това заболяване в Европейския съюз. 

Коментари