Публикация

Голямо дарение на лекарства за онкохематологията в София

Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) получи дарение от медикаменти на стойност 727 779, 48 лв. от „Джензайм България”.


На церемонията присъстваха Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, посланикът на САЩ в България Н. Пр. Джеймс Уорлик и директорът на СБАЛХЗ д-р Ставри Тошков.

Дарението е осигурило животоспасяващо лечение на пациенти с резистентна на стандартната терапия  остра левкемия и с невъзможност за събиране на стволови клетки преди автоложна трансплантация.

То е част от благотворителната кампания на „Джензайм България”, по време на която ще бъдат дарени медикаменти на стойност 1 918 406 лева на четири болници в страната: Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохемалогични заболявания, УМБАЛ „Александровска”  – клиника по хематология и МБАЛ „Света Марина” Варна.

„Джензайм България” е предоставила на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания 130 флакона Evoltra за проведено лечение на резистентна на стандартната терапия остра левкемия  за 7 пациента и 18 флакона Mozobil за проведено лечение на 7 пациента с лимфом или мултиплен миелом, които са подложени на успешна автоложна трансплантация.

Острата левкемия е тежко злокачествено заболяване. Въпреки прогреса в последните десетилетия при лечението на остри левкемии при деца и възрастни, все още висок процент от пациентите нямат шанс за постигане на трайна ремисия / излекуване/.

Средно между 30% до 60% от пациентите с остра миелобластна левкемия  не се повлияват от стандартната терапия известна до момента, което изисква прилагането на нови медикаменти за лечение с цел постигане на ремисия и последваща алогенна костно-мозъчна трансплантация.

Остра лимфобластна левкемия /ОЛЛ/ представлява 70-75% от левкозите при деца с пикова честота между 2 и 5 години. Ако не се лекува, заболяването завършва летално за няколко седмици или месеца. Със стандартна химиотерапия приблизително 80% от децата с ОЛЛ са без прояви 5 години след диагностицирането.

При останалите 20% лечението представлява предизвикателство. Българският опит показва, че Evoltra може да постигне значими и стабилни отговори при пациенти в детска въраст и млади възрастни, страдащи от рецидивираща/рефрактeрна остра левкемия.

Коментари