Публикация

Университетските болници засега се справят с отпуснатите им средства

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Нели Нешева, взе участие в работна среща с директори на университетски болници.


Инициатор на проведената във Военномедицинска академия среща бе Асоциацията на университетските болници. Участие в нея взеха и министърът на здравеопазването, д-р Стефан Константинов, както и председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов.

На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с дейността на университетските болници. Участниците в нея се обединиха около идеята да бъде създадена работна група, която ще подготвя предложения за законови промени, свързани с подобряване на работата в здравната сфера.

Д-р Нешева сподели с присъстващите на срещата становището си, че подобен формат на работа е добър подход за намирането на консенсусни решения в областта на здравеопазването.
 
От страна на директорите на университетските болници бе изразена положителна оценка към механизма, по който НЗОК разпределя средствата на лечебните заведения през тази година. От изказаните мнения на директорите на болничните заведения стана ясно, че средствата, които НЗОК им е разпределила за първото тримесечие са били достатъчни.  

Във връзка с преминаването от 01.03.2011 г. към НЗОК  на плащането на лекарства за 
поддържащо лечение на трансплантирани пациенти, за  хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания, както и за лечение на редки заболявания, бе обсъден и въпросът с издаването на протоколи за тях.

Д-р Нешева увери директорите на университетските болници, че комисиите в НЗОК и РЗОК  работят с пълния си капацитет.  От своя страна ръководителите на лечебните заведения информираха, че действащите при тях  комисии също полагат максимални усилия, за да бъдат издадени протоколи на всички нуждаещи се. Но някои от пациентите все още не проявяват достатъчна активност  при  подготовката на документите си.

НЗОК напомня на всички болни, които имат нужда от лекарствата за изброените заболявания, своевременно да посетят лекуващите ги лекари, за да се изготви необходимият набор документи, който трябва да подадат в съответната районна здравноосигурителна каса.
 
" }-->

Коментари