Публикация

Шест болници ще получат 66 млн. лв. за оборудване

Близо 66 млн. лв. получи МЗ по ОП „Регионално развитие". Средствата се предоставят от МРРБ по схемата „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" въз основа на сключени 6 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Общият размер на схемата възлиза на стойност 148 млн. лв. Подписано е Рамково споразумение за целия ресурс на схемата, в рамките на което ще се финансират 13 лечебни заведения и 8 ДМСГД. Очакваният ефект от обновяването на лечебните заведения ще засегне пряко над 4.4 млн. българи, очаква се да се подобри здравният статус на населението като цяло, както и да се създадат 380 нови работни места.

С първия транш от средствата в размер на 66 млн. лв. ще бъде развита системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в шест болници в страната - СБАЛ по онкология в София, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, МБАЛ д-р "Стамен Илиев АД" в Монтана, УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, МБАЛ в Русе.

Сред предвиденото оборудване, с което ще се снабдят болниците, са компютърни томографи, линеен ускорител, система за планиране на лъчелечението, оборудване за лаборатории за имунологични изследвания и др. Закупуването им ще започне още през тази година.

Предвидените средства за останалите 7 болници са в размер на близо 68 млн. лв. и ще бъдат изразходвани за следните дейности:


- Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина", гр. Варна
- Развиване на център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София
- Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания
- Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" гр. Кърджали
- "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", АД, гр. Смолян
- Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен
- Създаване на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на "МБАЛ-Бургас" АД.

Коментари