Публикация

МЗ с десетгодишен план за профилактика на основните рискови заболявания

Намаляването на смъртността от онкологични и сърдечносъдови заболявания с 10% до 2020 г. е сред основните цели на новия проект на Програма СИНДИ на МЗ.


Програмата съществува у нас от 1985 г. и действието й изтече в края на миналата година. Сега МЗ ще продължи функционирането й за нов период от десет години.

Програмата е насочена към профилактиката на незаразните заболявания и обхваща 9 области в страната – Ямбол, Добрич, Кърджали, Видин, Стара Загора, Русе, Габрово, Ловеч и Велико Търново. Общият брой на покритото население в тях е около 700 000 души.

Резултатите от изминалия десетгодишен период на действие на програмата показват, че е нараснал относителния дял на хората, които контролират основните рискови фактори за здравето си. С около 80% се е увеличил броя на българите, които са овладели вредните навици, които водят до високо кръвно, с 30% - на хората, които внимават как живеят, за да нямат висок холестерол, а с 50% - на тези, които следят да имат нормално тегло.

Хората в деветте области, в които действа СИНДИ, са започнали да се хранят по-здравословно, да ядат повече пилешко месо, по-малко сол, да не пият и пушат толкова много. Затова МЗ възнамерява да продължи действието на програмата до 2020 г.

Намаляване честотата на артериалната хипертония сред младите хора с 15% и повишаване контрола над високото кръвно сред възрастните хипертоници в следващите десет години са сред основните цели на СИНДИ. Също така редуцирането на смъртността от хронична обструктивна белодробна болест с 5% и от пътнотранспортни произшествия с 50%.

Сред приоритетите, които си поставят специалистите в програмата са и намаляването на тютюнопушенето сред възрастните с 10%, а сред бременните жени с 50%. Също така
експертите ще се стремят да увеличат с 30% броя на хората, които спортуват.

Хроничните неинфекциозни болести на органите на кръвообращението, злокачествените новообразувания, хроничните болести на белия дроб, диабета  са основните причини за смъртност и инвалидизация в света.

Повече информация може да намерите в проекта на програма СИНДИ на сайта на здравното министерство.

Коментари